záchranná mise
Zachraňte děkana!
Semestr 2023/2024 na FEL ČVUT v Praze v ohrožení!
Souvisí zmizení děkana s jeho výzkumným projektem?
Děkan fakulty elektrotechnické se svým týmem ztratil při provádění terénního výzkumu. Zkoumal souvislosti satelitního snímkování se změnou výšky vodní hladiny přehrady Orlík. 24. 7. 2023 bude zahájena záchranná mise. Hledáme schopné záchranáře. Požadujeme týmového ducha, schopnost přežití v přírodě, zájem o elektroniku, výpočetní techniku, přírodní vědy a vesmír. Pokud je vám vlastní kterákoli z těchto schopností, nebo uvažujete, že se jí budete věnovat, je tato mise přesně pro vás!
Vydejte se s námi vzhůru ke hvězdám.
Cíl mise: záchrana děkana
aktuálně
Záchranná akce se vydařila. Děkan zachráněn!

Byl úspěšně nalezen všemi záchranářskými týmy.
Reportáž
Zpravodajská reportáž z místa konání záchranné akce

Více informací také na sociálních sítích #felcamp.Oblast Temešvár u Písku
Fotografie základního tábora
Vzhledem k přírodnímu terénu se bude potřeba vypořádat s nepřiznívými okolnostmi. V místě není zdroj elektrické energie ani funkční internetové připojení.
Pro průzkumné týmy bude zajištěna doprava do oblasti, strava a stanové ubytování.
soutěž
Soutěž ukončena

Do soutěže dorazilo 6 snímků. Diskvalifikován nebyl nikdo. Výsledky soutěže najdete zde.
Soutěž | Competition
Mimořádná soutěž pro všechny

V návaznosti na letošní ročník, vyhlašujeme soutěž pro širokou veřejnost – Zachycení nejlepšího snímku vysílaného systémem družic NOAA a na tomto snímku co nejpřesnější vyznačení FEL_Camp stanové základny a místa odkud byl snímek přijat. Snímky musejí být pořízeny ve středu 26. 7. 2023 a musí obsahovat území ČR. Čas přeletu bude upřesněn během streamované přednášky před zahájením mise.

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, stačí odeslat své zachycené a dekódované snímky společně s fotkou systému, kterým jste snímky pořídili, na email camp@fel.cvut.cz. Výsledné snímky vyhodnotí odborná A.I. porota a vítěze oznámí 26. 7. 2023 ve 21:00 CEST skrze sociální sítě FEL (Twitter, LinkedIn, Facebook).

Cenu si může vítěz převzít osobně 27. 7. 2023 v 17:00 CEST na těchto souřadnicích: 49,3643886N, 14,2724861E.


Special competition for everyone

Referring to this year's theme of event, we are announcing a contest for the general public - Capture the best image transmitted by the NOAA satellite system and mark our tent base on that image as accurately as possible, specifying where the image was done. Images must be taken on Wednesday, 26 July 2023, at the territory of the Czech Republic. The flyover time will be specified during the lecture that will be streamed before launching the mission.

To participate in the contest, email your captured and decoded images as well as a photo of the system that you used to take the pictures to camp@fel.cvut.cz. The images will be evaluated by an expert A.I. jury, and the winner will be announced on 26 July 2023 at 21:00 CET on FEL’s social media (Twitter, LinkedIn, Facebook).

The award may be handed over personally on 27 July 2023 at 17:00 CET at the following coordinates: 49,3643886N, 14,2724861E.
Akce je určena pro zájemce o praktické využití elektroniky, informačních a komunikačních technologií a je určena pro studenty a studentky středních škol a gymnázií starších 18 let i jejich kolegy z prvního ročníku VŠ. Program akce se skládá z „průzkumné mise“, večerních diskusí u ohně s odborníky na aktuální témata (např. životní cyklus civilizací, rádiová komunikace v krizových podmínkách, radiace a záření).
Akce je omezena na maximální počet 20 účastníků.
Účastník akce uhradí zápisné ve výši 500 Kč (samotná přihláška není zpoplatněna).
Z průběhu akce bude tvořen audiovizuální záznam. Průběh akce bude zveřejňován na sociálních sítích (např. Facebook, YouTube) a těchto stránkách. Účastníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.
kontakt
Pořadatelem akce je ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická se sídlem Technická 2, Praha 6.
Partnerem akce je společnost TTC MARCONI a ROHDE & SCHWARZ.

Máte-li dotaz, můžete nám napsat na e-mail: .

Zde se můžete podívat na úspěšné mise 2019, 2020, 2021, 2022.